Terminowość

wykonywanie zadanie w wyznaczonym terminie

dotrzymanie terminu jest jednym z podstawowych wyznaczników profesjonalizmu, dlatego z góry są ustalone terminy ukończenia każdego z etapów współpracy

Kreatywność

świeżość pomysłów

przekraczanie pewnych utartych sposobów myślenia,
poszukiwanie nowych rozwiązań, aby wnętrze dawało zadowolenie ze strony estetycznej i funkcjonalnej

Doświadczenie

wiedza, praktyka, umiejętności

doświadczenie zdobyte na podstawie obserwacji i własnych przeżyć, dzięki temu projektowane wnętrza będą w rękach specjalisty na każdym etapie inwestycji

Moja oferta dla Ciebie

  • doradztwo – jednorazowe spotkanie
  • inwetraryzacja architektoniczno-budowlana
  • projekt wnętrz
  • home staging
  • text--center